Stötvågsbehandling

Vid sidan av traditionell naprapatbehandling  kan vi även erbjuda stötvågsbehandling.

En luftkompressor accelererar en kula i ett handmunstycke. Kulan slår med given frekvens och tryck mot änden av munstycket där ett membran överför energin i form av en tryckvåg som sprider sig koniskt ner i vävnaden. Energin är därav som störst vid ytan och avtar successivt med djupet. Risken för vävnadsskada är minimal. Behandlingsformen är vetenskapligt beprövad, effektiv och säker med få och små negativa sidoeffekter.

 

Vad händer i kroppen?

Flera faktorer skapar förutsättningar för en effektiv läkning.
Stötvågen skapar en ”retning” av vävnaden som ökar ämnesomsättningen/metabolismen lokalt i vävnaden. Behandlingen ger också ökad återuppbyggnad av vävnad, ökad nedbrytning av fibrös vävnad/dåligt läkt, skadad vävnad och smärtlindring.

Behandlingsfrekvens

Normalt behandlas besvärsområdet 3-5 ggr med ca en veckas mellanrum. Påbörjad behandlingsserie bör fullföljas för bästa och mest tillfredsställande resultat. Erfarenhet visar på mycket goda läkningsresultat bl.a. genom snabbare smärtfrihet och förbättrad rörlighet i leder.

Exempel på tillstånd som har goda behandlingsresultat:

  • Mus-/tennis-/golfarmbåge - Epikondylit
  • Hälsporre - Plantarfascit
  • Hopparknä/löparknä - Iliotibialissyndrom
  • Axelbesvär/kalkaxel - Supraspinatustendinit (exempel)
  • Benhinneinflammation - Periostit
  • Hälseneinflammation - Achillestendinit
  • Höftsmärta - Trochanterit
  • Muskulära besvär - Myofasciella smärtsyndrom 

Mottagningen

David Larsson har varit verksam i Eksjö sedan 1998 och har
sedan 2008 vårdavtal med Jönköpings läns landsting.